Clients

BTK
e-On
Energo Pro
Globul
Mtel
CableTel
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
TechnoExportStroy
Fraport
БДЖ
Vivacom
 
 
Настоящата интернет страница е актуализирана по проект BG05M9OP001-1.003-1096 с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg